1. INFORMACIÓ GENERAL
La titularitat d’aquest lloc web, www.espaitinta.com, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta:
JOANA CARLES MONVERD, S.L., proveïda de NIF B64904246 i inscrita en el registre mercantil de Barcelona;
i les dades de contacte del qual són: Adreça: C/ Lleida, 74, baixos 08700 Igualada (BCN) Telèfon: 938042981 i e-mail: info@espaitinta.com.

Aquest document (així com tot un altre documents que aquí s’esmentin) regula les condicions per
les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc web (www.espaitinta.com) i la compra o adquisició de productes
i/o serveis en el mateix (d’ara endavant, Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que JOANA CARLES MONVERD, S.L. desenvolupa a través
del Lloc web comprèn:
La venda de productes informàtics i material d’oficina


A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades del Lloc web.
En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix
l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment
esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc web.


Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de
consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc web ja que seran aplicables aquelles que
es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.


Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se
en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, si és el cas,
utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit,
indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten,
des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes,
així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa
legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà
a:
● Fer ús d’aquest Lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions
legalment vàlides.
● No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que
s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats
pertinents.
● Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic,
adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest
Lloc web.
El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. JOANA CARLES MONVERD, S.L. no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment.
JOANA CARLES MONVERD, S.L. declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com
tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.
L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb JOANA CARLES MONVERD, S.L. el contracte de
compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les
presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ
Els Usuaris degudament registrats poden comprar en el Lloc web pels mitjans i formes
establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de JOANA CARLES MONVERD, S.L., durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en: “COMPRAR”.
Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita,
encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la
compra.
Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que JOANA CARLES MONVERD, S.L.
ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la
comanda. I, si és el cas, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra
estigui sent enviada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a la disposició de l’Usuari
a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.
Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc web generi una
factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. I, si és el cas, a través
del seu espai personal de connexió al Lloc web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja,
obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a JOANA CARLES MONVERD, S.L. utilitzant els
espais de contacte del Lloc web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.
L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, d’unes certes condicions
particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de
la presentació o, si és el cas, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc web, indicant, a mode
enunciatiu, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes,
quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en què es duran a terme i/o
cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició
materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada
cas.
Tret que s’indiqui expressament el contrari, JOANA CARLES MONVERD, S.L. no és el fabricant
dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se en el Lloc web. Si bé
JOANA CARLES MONVERD, S.L. fa grans esforços perquè la informació mostrada en el Lloc web sigui correcta, a vegades l’embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden
contenir informació addicional o diferent de la que apareix en el Lloc web. Per això, l’Usuari deu
no sols considerar la informació subministrada pel Lloc web, sinó també la informació
disponible en l’etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin al producte.
Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions
efectuades en el Lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de
JOANA CARLES MONVERD, S.L. amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això
siguin aplicable, i particularment atesa la LOPD i als drets que assisteixen als
Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc web (Avís Legal i Condicions
Generals d’Ús).

4. DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebuts per JOANA CARLES MONVERD, S.L. a través del Lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc,
JOANA CARLES MONVERD, S.L. es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que
pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en
els quals la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits en el Lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que
per exigència legal, especialment quant a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.
Les despeses d’enviament es mostren en el carret de compra. Així, JOANA CARLES MONVERD, S.L. realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través d’Agències de transport i/o mitjans propis.
En cap cas el Lloc web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de
manera automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i
lliurement.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les
comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i Transferència bancària.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat
bancària emissora d’aquestes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, JOANA CARLES MONVERD, S.L. no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que JOANA CARLES MONVERD, S.L. rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc web, es farà una pre-autorització en la targeta que correspongui per a assegurar que existeixen fons
suficients per a completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà en el moment en què s’enviï
a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si és el cas
, lloc establert.
En tot cas, en fer clic a “COMPRAR” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si és el cas, és el legítim posseïdor de la targeta regalo o de la targeta abono.
Les comandes de compra o adquisició en els quals l’Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la
transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la
comanda per a poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui tinguda en compte
pel sistema de pagaments utilitzat per JOANA CARLES MONVERD, S.L. per al Lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per a enviament.
Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import
exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En
cas d’error, JOANA CARLES MONVERD, S.L. no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

6. LLIURAMENT
En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s’efectuaran
en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península).
Exceptuant aquells casos en els quals existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si és el cas
, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els
productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el
Lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim
de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.
Si per algun motiu, que li fos imputable, JOANA CARLES MONVERD, S.L. no pogués complir amb la
data de lliurament, contactarà a l’Usuari per a informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar
seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb
el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies
laborables.
Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser
retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la
comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.
Si l’Usuari no estarà en el lloc de lliurament en la franja horària convinguda, ha de posar-se en
contacte amb JOANA CARLES MONVERD, S.L. per a convenir el lliurament un altre dia.
En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi
estat lliurat per causa no imputable a JOANA CARLES MONVERD, S.L., JOANA CARLES MONVERD, S.L. entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. A conseqüència de la
resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, a excepció de les
despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament
diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el Lloc web, sense cap
demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es
considera resolt el contracte.
No obstant això, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir
un cost addicional que li podrà ser repercutit.
A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda
ha estat lliurat en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi
la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la
comanda en l’adreça de lliurament convingut.
Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment
del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan JOANA CARLES MONVERD, S.L. rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada,
inclosos les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment
posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per JOANA CARLES MONVERD, S.L..
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzats en el
territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte
Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en
funció de l’article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir
dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra en el Lloc web, podrà modificar els mateixos
posant-se en contacte amb JOANA CARLES MONVERD, S.L. a través dels espais de contacte
habilitats en el Lloc web, i, si és el cas, a través d’aquells habilitats per a contactar amb el
servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera
(Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l’Usuari a través
del seu espai personal de connexió al Lloc web.
En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “COMPRAR”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
D’igual forma, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús per a
recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s’estableix en la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8. DEVOLUCIONS
En els casos en els quals l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc web del titular, li assisteixen
una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment
L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc web i, per tant li
assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de
justificació.
Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer
autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits
en el Lloc web de JOANA CARLES MONVERD, S.L. o en cas que els béns que componen la seva comanda es
lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per
aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que
componien una mateixa comanda de compra.
Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a JOANA CARLES MONVERD, S.L..
Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web.
L’Usuari, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió, ha d’expressar de
manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra.
Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament
la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
En cas de desistiment, JOANA CARLES MONVERD, S.L. reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts,
inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals triades per l’Usuari per a
una modalitat d’enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta en el Lloc web) sense
cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual
JOANA CARLES MONVERD, S.L. és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.
JOANA CARLES MONVERD, S.L. reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.
No obstant això, JOANA CARLES MONVERD, S.L. podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut
els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari present una prova de la devolució
d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.
L’Usuari pot retornar o enviar els productes a JOANA CARLES MONVERD, S.L. en:
C/ Lleida, 74, baixos 08700 IGUALADA Barcelona

I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14
dies naturals a partir de la data en què JOANA CARLES MONVERD, S.L. va ser informat de la decisió de desistiment.
L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament)
dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels
productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les
característiques i el funcionament dels béns.
L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull
en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis
complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes
personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o
vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de
la salut van precintats i han estat desprecintados després del lliurament.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari pogués contractar en aquest
Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris
quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb
el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és
conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per JOANA CARLES MONVERD, S.L., haurà perdut el seu dret de desistiment.
En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura
d’aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que
hagin sofert algun mal després del lliurament.
Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les
instruccions i altres documents que si és el cas els acompanyin, a més d’una còpia de la factura
de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament
Es tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el
producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de
posar-se en contacte amb JOANA CARLES MONVERD, S.L. immediatament i fer-li saber la disconformitat
existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en
l’apartat anterior (Dret de Desistiment).
L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests,
una vegada retornats, seran examinats i s’informarà l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau
el reemborsament o, si és el cas, la substitució d’aquest.
El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels
14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que
procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.
L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan
realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què
hagués pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix
mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra.
En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment
per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties
L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui
adquirir a través d’aquest Lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de
producte, responent JOANA CARLES MONVERD, S.L., per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.
En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin
a la descripció realitzada per JOANA CARLES MONVERD, S.L. i posseeixin les qualitats presentades
en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix
tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin
fonamentalment esperables d’aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes
lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica en l’apartat Devolució de
productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es
comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que
aquestes derivin del tipus de material amb el qual s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença
individual del producte, i no seran un defecte.
D’altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l’Usuari adquireix en el Lloc web un producte d’una
marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un
producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o
fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal
directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes.
Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels
productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Excepte disposició legal en sentit contrari, JOANA CARLES MONVERD, S.L. no acceptarà cap
responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
● Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
● Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis
previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
● Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el
moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues
parts.
Igualment, JOANA CARLES MONVERD, S.L. també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:
● JOANA CARLES MONVERD, S.L. aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització
fidel del producte en el Lloc web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes
diferències o inexactituds que puguin existir degut mancant resolució de la pantalla, o
problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.
● JOANA CARLES MONVERD, S.L. actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a la disposició de l’empresa
encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això,
no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport,
especialment per causes com a vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol
altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
● Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament
del servei a través d’internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de
manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. JOANA CARLES MONVERD, S.L. posa tots els
mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament
dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin
imputables, cas fortuït o força major.
● JOANA CARLES MONVERD, S.L. no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes
que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, JOANA CARLES MONVERD, S.L. tampoc es farà
responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari
retornar el producte correcte.
● En general, JOANA CARLES MONVERD, S.L. no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard
en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a
esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de
força major, i aquesta podrà incloure, a mode enunciatiu però no exhaustiu:
o Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o
no) o amenaça o preparatius de guerra.
o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o
qualsevol altre desastre natural.
o Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres
mitjans de transport, públics o privats.
o Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o
autoritat pública.
D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de
força major continuï, i JOANA CARLES MONVERD, S.L. disposarà d’una ampliació en el termini per a
complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major.
JOANA CARLES MONVERD, S.L. posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest Lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb
JOANA CARLES MONVERD, S.L. siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).
A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i
reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que JOANA CARLES MONVERD, S.L. enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.
L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb JOANA CARLES MONVERD, S.L. a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si és el cas, a través dels espais de contacte
del Lloc web.
Igualment, tret que s’estipuli el contrari, JOANA CARLES MONVERD, S.L. pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA
Cap renúncia de JOANA CARLES MONVERD, S.L. a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per JOANA CARLES MONVERD, S.L. del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les seves obligacions.
Cap renúncia de JOANA CARLES MONVERD, S.L. a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte farà efecte, tret que s’estableixi expressament que és
una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT
Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma
dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin
afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET
Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen
l’acord íntegre existent entre l’Usuari i JOANA CARLES MONVERD, S.L. en relació amb l’objecte de
compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.
L’Usuari i JOANA CARLES MONVERD, S.L. reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, excepte allò que figura
expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES
La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a JOANA CARLES MONVERD, S.L. en el curs d’una transacció en el Lloc web, seran tractats conformement al que s’estableix en les polítiques de
protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En fer accedir, navegar i/o usar
el Lloc web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la
informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix
es regiran per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés,
navegació i/o ús del Lloc web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els
contractes de venda entre JOANA CARLES MONVERD, S.L. i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS
L’Usuari pot fer arribar a JOANA CARLES MONVERD, S.L. les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General)
A més, JOANA CARLES MONVERD, S.L. disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a JOANA CARLES MONVERD, S.L. en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).
Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre JOANA CARLES MONVERD, S.L. i l’Usuari
emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de
controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir
a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Desplaça cap amunt
Verified by MonsterInsights